Thủ thuật phần mềm Imou Life

Thủ thuật phần mềm Imou Life

     Thủ thuật phần mềm Imou Life trong camera wifi Imou "Thay ảnh đại diện, lật ảnh, xắp xếp vị trí camera Imou, bật chống ngược sáng HDR, lập lịch khởi động camera Imou, thay đổi tên Imou".

Nội Dung Chính

1. Thay đổi ảnh đại diện camera Imou

Các bước thực hiện như ảnh bên dưới :

thay đổi ảnh đại diện App Imoulife

Thay đổi ảnh đại diện app imoulife1

thay đổi ảnh đại diên app imou life2

2. Lật ảnh camera wifi Imou

Các bước thực hiện như ảnh bên dưới :

Lật hình ảnh trong imou

quay ảnh ngược chiều imoulife

3. Bật chống ngược sáng HDR trong camera Imou

Các bước thực hiện như ảnh bên dưới :

bật chống ngược sáng imou

bật hdr trong imou

4. Lập lịch khởi động camera Imou

Cài đặt camera imou vào phần mềm SmartPSS và thực hiện theo các bước sau :

lập lịch khởi động Imou

5. Thay đổi tên Imou trong camera Imou

Cài đặt camera imou vào phần mềm SmartPSS và thực hiện theo các bước sau :

tắt chữ IMOU trong phần mềm imoulife

6. Xắp xếp vị trí camera Imou

Các bước thực hiện như ảnh bên dưới :

xắp xếp vị trí camera imou

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết chúc các bạn thành công.