Lập lịch tự khởi động lại cho Camera Imou và đầu ghi hình Dahua, Kbvision

Lập lịch tự khởi động lại cho Camera Imou và đầu ghi hình Dahua, Kbvision

Đầu ghi hình là nơi để quan sát, lưu trữ dữ liệu camera nơi liên kết các Camera với nhau để tạo thành hệ thống giám sát. Khi đầu ghi có vấn đề sẽ gây ảnh hưởng đến kết nối Camera khiến quá trình ghi hình bị ngắt quãng. Vì vậy để hệ thống Camera giám sát hoạt động ổn định, bạn có thể thiết lập lịch trình khởi động bảo trì cho thiết bị.

Ta có thể thao tác thông qua màn hình trực tiếp trên tivi hoặc qua giao diện web,phần mềm SmartPSS riêng camera wifi Imou thì ta có thể hiệu trên phần mềm ConfigTool or SmartPSS

Nội Dung Chính

  1. Lập lịch khởi động cho camera Imou
  2. Lập lịch khởi động cho đầu ghi hình và Camera giao diện cũ 3.0
  3. Lập lịch khởi động cho đầu ghi hình và Camera giao diện mới 4.0
  4. Lập lịch khởi động cho Camera 5.0

1. Lập lịch khởi động cho camera Imou

Lập lịch khởi động camera imou

2. Lập lịch khởi động cho đầu ghi hình và Camera giao diện cũ 3.0

Lập lịch khởi động cho đầu ghi hình và Camera giao diện cũ 3.0

3. Lập lịch khởi động cho đầu ghi hình và Camera giao diện mới 4.0

Lập lịch khởi động cho đầu ghi hình và Camera giao diện cũ 4.0

Lập lịch khởi động cho đầu ghi hình và Camera giao diện cũ 4.02

4. Lập lịch khởi động cho Camera 5.0

Lập lịch khởi động cho Camera 5.0

Lập lịch khởi động cho Camera 5.2