Hướng Dẫn Thanh Toán

Quý Khách Hàng Chuyển Khoản vui lòng thanh toán qua các tài khoản sau :

Thông Tin Tài Khoản :
– CTK: Nguyễn Tấn Thành
– STK:0441003870539
– NH: Vietcombank
– CN: Tân Bình

Thông Tin Tài Khoản :
– CTK: Bùi Thị Diên
– STK: 236457399
– NH: ACB
– CN: Phan Văn Trị