KBVision

KX-CAi7116H1
Mã sản phẩm: KX-CAI7116H1

KX-CAi7116H1

5,940,000đ

2,851,200đ

KX-CAI7104TH1
Mã sản phẩm: KX-CAI7104TH1

KX-CAI7104TH1

3,150,000đ

1,512,000đ

KX-CAI7108TH1
Mã sản phẩm: KX-CAI7108TH1

KX-CAI7108TH1

4,300,000đ

2,064,000đ

KX-7108AI
Mã sản phẩm: KX-7108AI

KX-7108AI

3,300,000đ

1,584,000đ

KX-7104AI
Mã sản phẩm: KX-7104AI

KX-7104AI

2,500,000đ

1,200,000đ

Đầu Ghi Hình KBONE Wifi KN-W108
Mã sản phẩm: KN-W108

Đầu Ghi Hình KBONE Wifi KN-W108

3,700,000đ

2,590,000đ

Đầu Ghi Hình KBONE Wifi KN-W104
Mã sản phẩm: KN-W104

Đầu Ghi Hình KBONE Wifi KN-W104

2,780,000đ

1,946,000đ

KBONE KN-S45F
Mã sản phẩm: KN-S45F

KBONE KN-S45F

3,580,000đ

3,222,000đ

KBONE KN-B41FL
Mã sản phẩm: KN-B41FL

KBONE KN-B41FL

2,900,000đ

2,030,000đ

KBONE KN-B41F
Mã sản phẩm: KN-B41F

KBONE KN-B41F

2,380,000đ

1,666,000đ

KBONE KN-B41A
Mã sản phẩm: KN-B41A

KBONE KN-B41A

2,040,000đ

1,326,000đ

KBONE KN-B21F
Mã sản phẩm: KN-B21F

KBONE KN-B21F

1,980,000đ

1,485,000đ

KBONE KN-B21FL
Mã sản phẩm: KN-B21FL

KBONE KN-B21FL

2,500,000đ

1,625,000đ

KBONE KN-B21
Mã sản phẩm: KN-B21

KBONE KN-B21

1,760,000đ

1,056,000đ

KBONE KN-C20
Mã sản phẩm: KN-C20

KBONE KN-C20

1,100,000đ

660,000đ

KBONE KN-H41P
Mã sản phẩm: KN-H41P

KBONE KN-H41P

1,490,000đ

1,043,000đ

KX-A2112N2
Mã sản phẩm: KX-A2112N2

KX-A2112N2

1,860,000đ

930,000đ

KX-A2111N2
Mã sản phẩm: KX-A2111N2

KX-A2111N2

1,860,000đ

930,000đ

KBONE KN-H21WP
Mã sản phẩm: KN-H21WP

KBONE KN-H21WP

1,390,000đ

973,000đ

KBONE KN-S25F
Mã sản phẩm: KN-S25F

KBONE KN-S25F

3,180,000đ

2,226,000đ

Camera 5MP Fullcolor 4 In 1 KX-CF5203L
Mã sản phẩm: KX-CF5203L

Camera 5MP Fullcolor 4 In 1 KX-CF5203L

1,980,000đ

990,000đ

Camera 5MP Fullcolor 4 In 1 KX-CF5102S
Mã sản phẩm: KX-CF5102S

Camera 5MP Fullcolor 4 In 1 KX-CF5102S

1,780,000đ

890,000đ

Camera 5MP Fullcolor 4 In 1 KX-CF5101S
Mã sản phẩm: KX-CF5101S

Camera 5MP Fullcolor 4 In 1 KX-CF5101S

1,840,000đ

920,000đ

Camera Fullcolor 4 In 1 KX-CF2213L-A
Mã sản phẩm: KX-CF2213L-A

Camera Fullcolor 4 In 1 KX-CF2213L-A

2,340,000đ

1,170,000đ

Camera Fullcolor 4 In 1 KX-CF2203L-A
Mã sản phẩm: KX-CF2203L-A

Camera Fullcolor 4 In 1 KX-CF2203L-A

1,960,000đ

980,000đ

Đầu Ghi Hình NVR IP 64 Kênh KX-D4K8864NR3
Mã sản phẩm: KX-D4K8864NR3

Đầu Ghi Hình NVR IP 64 Kênh KX-D4K8864NR3

47,600,000đ

23,800,000đ

Đầu Ghi Hình NVR AI 4K 32 Kênh KX-DAi4K8432N3P16
Mã sản phẩm: KX-DAi4K8432N3P16

Đầu Ghi Hình NVR AI 4K 32 Kênh KX-DAi4K8432N3P16

63,400,000đ

31,700,000đ

Đầu Ghi Hình NVR AI 4K 16 Kênh KX-DAi4K8216N3P16
Mã sản phẩm: KX-DAi4K8216N3P16

Đầu Ghi Hình NVR AI 4K 16 Kênh KX-DAi4K8216N3P16

55,000,000đ

27,500,000đ

Đầu Ghi Hình NVR AI 16 Kênh KX-CAi4K8116N2
Mã sản phẩm: KX-CAi4K8116N2

Đầu Ghi Hình NVR AI 16 Kênh KX-CAi4K8116N2

9,780,000đ

4,890,000đ

Đầu Ghi Hình NVR AI 8 Kênh KX-CAi4K8108N2
Mã sản phẩm: KX-CAi4K8108N2

Đầu Ghi Hình NVR AI 8 Kênh KX-CAi4K8108N2

6,420,000đ

3,210,000đ

Đầu Ghi Hình NVR AI 4 Kênh KX-CAi4K8104N2
Mã sản phẩm: KX-CAi4K8104N2

Đầu Ghi Hình NVR AI 4 Kênh KX-CAi4K8104N2

5,780,000đ

2,890,000đ

Đầu Ghi Hình AI 32 Kênh 5 in 1 KX-DAi8232H2
Mã sản phẩm: KX-DAi8232H2

Đầu Ghi Hình AI 32 Kênh 5 in 1 KX-DAi8232H2

19,200,000đ

9,600,000đ

Đầu Ghi Hình AI 16 Kênh 5 in 1 KX-DAi8116H2
Mã sản phẩm: KX-DAi8116H2

Đầu Ghi Hình AI 16 Kênh 5 in 1 KX-DAi8116H2

9,990,000đ

4,995,000đ

Đầu Ghi Hình AI 8 Kênh 5 in 1 KX-DAi8108H3
Mã sản phẩm: KX-DAi8108H3

Đầu Ghi Hình AI 8 Kênh 5 in 1 KX-DAi8108H3

5,900,000đ

2,950,000đ

Đầu Ghi Hình AI 4 Kênh 5 in 1 KX-DAi8104H3
Mã sản phẩm: KX-DAi8104H3

Đầu Ghi Hình AI 4 Kênh 5 in 1 KX-DAi8104H3

4,200,000đ

2,100,000đ

Đầu Ghi Hình AI 4 Kênh 5 in 1 KX-DAi8104TH3
Mã sản phẩm: KX-DAi8104TH3

Đầu Ghi Hình AI 4 Kênh 5 in 1 KX-DAi8104TH3

3,560,000đ

1,780,000đ

Đầu Ghi Hình AI 8 Kênh 5 in 1 KX-DAi8108TH3
Mã sản phẩm: KX-DAi8108TH3

Đầu Ghi Hình AI 8 Kênh 5 in 1 KX-DAi8108TH3

5,580,000đ

2,790,000đ

KBONE KN-H22PW
Mã sản phẩm: KN-H22PW

KBONE KN-H22PW

1,788,000đ

KBONE KN-H21W
Mã sản phẩm: KN-H21W

KBONE KN-H21W

690,000đ

KBONE KN-2001WN
Mã sản phẩm: KN-2001WN

KBONE KN-2001WN

1,056,000đ

KBONE KN-2002WN
Mã sản phẩm: KN-2002WN

KBONE KN-2002WN

1,020,000đ

KBONE KN-2003WN.PIR
Mã sản phẩm: KN-2003WN.PIR

KBONE KN-2003WN.PIR

1,782,000đ

KBONE KN-D23L
Mã sản phẩm: KN-D23L

KBONE KN-D23L

2,900,000đ

KBONE KN-2011WN
Mã sản phẩm: KN-2011WN

KBONE KN-2011WN

1,760,000đ

CAMERA IP FULLCOLOR KX-CF4002N3-A
Mã sản phẩm: KX-CF4002N3-A

CAMERA IP FULLCOLOR KX-CF4002N3-A

4,580,000đ

CAMERA IP FULLCOLOR KX-CF4003N3-B
Mã sản phẩm: KX-CF4003N3-B

CAMERA IP FULLCOLOR KX-CF4003N3-B

5,040,000đ

CAMERA IP FULLCOLOR KX-CF4001N3-A
Mã sản phẩm: KX-CF4001N3-A

CAMERA IP FULLCOLOR KX-CF4001N3-A

4,580,000đ

CAMERA IP FULLCOLOR KX-CF2003N3-B
Mã sản phẩm: KX-CF2003N3-B

CAMERA IP FULLCOLOR KX-CF2003N3-B

4,780,000đ

CAMERA IP FULLCOLOR KX-CF2001N3-A
Mã sản phẩm: KX-CF2001N3-A

CAMERA IP FULLCOLOR KX-CF2001N3-A

3,660,000đ

CAMERA FULLCOLOR KX-CF2204S-A
Mã sản phẩm: KX-CF2204S-A

CAMERA FULLCOLOR KX-CF2204S-A

999,000đ

CAMERA FULLCOLOR KX-CF2203L
Mã sản phẩm: KX-CF2203L

CAMERA FULLCOLOR KX-CF2203L

950,000đ

CAMERA FULLCOLOR KX-CF2101S
Mã sản phẩm: KX-CF2101S

CAMERA FULLCOLOR KX-CF2101S

900,000đ

CAMERA FULLCOLOR KX-CF2102L
Mã sản phẩm: KX-CF2102L

CAMERA FULLCOLOR KX-CF2102L

850,000đ

KX-7104TH1
Mã sản phẩm: KX-7104TH1

KX-7104TH1

1,173,000đ

KX-8104TH1
Mã sản phẩm: KX-8104TH1

KX-8104TH1

1,216,000đ

KX-2011C4
Mã sản phẩm: KX-2011C4

KX-2011C4

399,000đ

KX-2011S4
Mã sản phẩm: KX-2011S4

KX-2011S4

433,000đ

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-7108H1 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-7108H1

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-7108H1 Chính Hãng

3,520,000đ

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-8108H1 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-8108H1

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-8108H1 Chính Hãng

5,480,000đ

Đầu Ghi Hình Mini HD KBVISION KX-7108SD6
Mã sản phẩm: KX-7108SD6

Đầu Ghi Hình Mini HD KBVISION KX-7108SD6

3,120,000đ

Đầu Ghi Hình Mini HD KBVISION KX-7104SD6
Mã sản phẩm: KX-7104SD6

Đầu Ghi Hình Mini HD KBVISION KX-7104SD6

2,280,000đ

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-7114SD6 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-7114SD6

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-7114SD6 Chính Hãng

1,200,000đ

KBVISION KX-2111SD4 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-2111SD4

KBVISION KX-2111SD4 2.0MP

1,020,000đ

Camera IP Thân Trụ KBVISION KX-2003UL 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-2003UL

Camera IP Thân Trụ KBVISION KX-2003UL 2.0MP

5,980,000đ

Camera IP DONE KBVISION KX-2022N 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-2022N

Camera IP DONE KBVISION KX-2022N 2.0MP

3,180,000đ

Camera IP DONE KBVISION KX-2012N2 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-2012N2

Camera IP DONE KBVISION KX-2012N2 2.0MP

2,120,000đ

Camera IP Thân Trụ KBVISION KX-2011N2 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-2011N2

Camera IP Thân Trụ KBVISION KX-2011N2 2.0MP

2,120,000đ

KBVISION KX-4001C.PIR 4.0M Tích Hợp Báo Động
Mã sản phẩm: KX-4001C.PIR

KBVISION KX-4001C.PIR 4.0M Tích Hợp Báo Động

1,980,000đ

KBVISION KX-2001C.PIR 2.0M Tích Hợp Báo Động
Mã sản phẩm: KX-2001C.PIR

KBVISION KX-2001C.PIR 2.0M Tích Hợp Báo Động

1,480,000đ

KBVISION KX-2102C4 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-2102C4

KBVISION KX-2102C4 2.0MP

1,000,000đ

KBVISION KX-2112C4 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-2112C4

KBVISION KX-2112C4 2.0MP

880,000đ

CAMERA IP DÀNH CHO DỰ ÁN KBVISION KX-2001SN 2.0
Mã sản phẩm: KX-2001SN

CAMERA IP DÀNH CHO DỰ ÁN KBVISION KX-2001SN 2.0

11,800,000đ

Camera IP Thân Trụ KBVISION KX-2003N 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-2003N

Camera IP Thân Trụ KBVISION KX-2003N 2.0MP

2,800,000đ

Camera IP Thân Trụ KBVISION KX-1305N 1.3MP
Mã sản phẩm: KX-1305N

Camera IP Thân Trụ KBVISION KX-1305N 1.3MP

4,300,000đ

Camera IP Thân Trụ KBVISION KX-2005N 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-2005N

Camera IP Thân Trụ KBVISION KX-2005N 2.0MP

5,900,000đ

Camera ePOE IP Thân Trụ KBVISION KX-8005iMN 8.0MP
Mã sản phẩm: KX-8005iMN

Camera ePOE IP Thân Trụ KBVISION KX-8005iMN 8.0MP

12,600,000đ

Camera ePOE IP Thân Trụ KBVISION KX-8005iN 8.0MP
Mã sản phẩm: KX-8005iN

Camera ePOE IP Thân Trụ KBVISION KX-8005iN 8.0MP

8,180,000đ

Camera ePOE IP Done KBVISION KX-8002iN 8.0MP
Mã sản phẩm: KX-8002iN

Camera ePOE IP Done KBVISION KX-8002iN 8.0MP

8,180,000đ

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-4K8108DP6 PoC Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-4K8108DP6

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-4K8108DP6 PoC Chính Hãng

10,200,000đ

Camera Cấp Nguồn Qua Cáp Đồng Trục KX-2K01iC4 4.0MP
Mã sản phẩm: KX-2K01iC4

Camera Cấp Nguồn Qua Cáp Đồng Trục KX-2K01iC4 4.0MP

2,300,000đ

Camera Cấp Nguồn Qua Cáp Đồng Trục KX-2K02iC4 4.0MP
Mã sản phẩm: KX-2K02iC4

Camera Cấp Nguồn Qua Cáp Đồng Trục KX-2K02iC4 4.0MP

2,300,000đ

KBVISION KX-2001SK4 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-2001SK4

KBVISION KX-2001SK4 2.0MP

1,380,000đ

Camera IP Done KBVISION KX-8002N 8.0MP
Mã sản phẩm: KX-8002N

Camera IP Done KBVISION KX-8002N 8.0MP

7,800,000đ

Camera IP Done KBVISION KX-3004AN 3.0MP
Mã sản phẩm: KX-3004AN

Camera IP Done KBVISION KX-3004AN 3.0MP

4,980,000đ

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-8116H1 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-8116H1

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-8116H1 Chính Hãng

9,600,000đ

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-7116D6 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-7116D6

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-7116D6 Chính Hãng

6,380,000đ

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8864N3 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-4K8864N3

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8864N3 Chính Hãng

33,800,000đ

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8832N3 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-4K8832N3

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8832N3 Chính Hãng

31,800,000đ

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8832N2 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-4K8832N2

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8832N2 Chính Hãng

23,000,000đ

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8432N2 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-4K8432N2

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8432N2 Chính Hãng

15,620,000đ

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8232N2 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-4K8232N2

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8232N2 Chính Hãng

9,980,000đ

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8816N2 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-4K8816N2

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8816N2 Chính Hãng

19,900,000đ

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8216N2 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-4K8216N2

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8216N2 Chính Hãng

7,980,000đ

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8416N2 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-4K8416N2

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8416N2 Chính Hãng

11,800,000đ

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8116N2 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-4K8116N2

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8116N2 Chính Hãng

5,580,000đ

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8104N2 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-4K8104N2

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8104N2 Chính Hãng

4,380,000đ

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-8104N2 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-8104N2

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-8104N2 Chính Hãng

2,700,000đ

KBVISION KX-8202S4 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-8202S4

KBVISION KX-8202S4 2.0MP

1,300,000đ

KBVISION KX-8201S4 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-8201S4

KBVISION KX-8201S4 2.0MP

1,300,000đ

KBVISION KX-8202C4 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-8202C4

KBVISION KX-8202C4 2.0MP

1,140,000đ